TIETOTURVATESTI

   Palaa Kyberturvaopas-teoksen kotisivulle, josta löydät aiheesta lisämateriaalia ja -linkkejä.

   Tämän testin tarkoituksena on selvittää, miten hyvin huomioit tietoturvallisuuden työskenneltäessä niin kotona kuin työpaikalla.
   Vastaa kysymykseen, miten toimit testin ehdottamassa tilanteessa (totuudenmukaisesti) asteikolla:

Asteikko
5 Kyllä - aina jos ja kun osaan tai sellainen on mahdollista
4 Yleensä kyllä - pyrin normaalisti aina toimimaan näin, erehtyminen on inhimillistä
3 Ehkä - en välttämättä osaa, joskus saattaa jäädä tekemättä / noudattamatta / unohtua
2 En tiedä tai en osaa, ei meillä taida olla edes käytössä
1 En - ei, ei meillä ole käytössä eikä oikeastaan ole edes väliä (EVVK)
0 En ymmärrä kysymystä tai en osaa vastata siihen

 Numero Väite tai olettamus  5 4 3 2 1 0
1.  Pidän aina näkyvillä organisaation minulle antamaa henkilökorttia tai muuta tunnistetta.             
2. Jos näen vieraan henkilön, jolla ei ole vierailijakorttia eikä organisaatiomme henkilökorttia,
 sellaisissa tiloissa, joissa ulkopuolisia ei sallita, niin tarkastan hänen oikeutensa kulkea
 tiloissa. Tarvittaessa ohjaan hänet vastaanottoomme.
           
3.  Osaan luokitella työtehtävissäni käytössä olevat tietoaineistot (asiakirjat, kaikki muu tieto)
 niiden sisällön mukaan julkisiin ja salassa pidettäviin. Lisäksi osaan luokitella
 salassa pidettävät tietoaineistot niiden sisällön mukaan suojaustasoihin.
           
4.  Huolehdin työtehtäviini liittyvien tärkeiden tietoaineistojen tallentamisesta siten, että niistä
 on aina olemassa tarvittavat varmuuskopiot esimerkiksi verkkopalvelimilla,
 etenkin kannettavaa tietokonetta käyttäessäni.
           
5.  Pidän työpisteessäni ja etätöissä kotona paperimuodossa olevat salaiset asiakirjat
 lukituissa säilytystiloissa. Noudatan ns. tyhjän työpöydän periaatetta.
           
6.  Osaan salata ja salaan salassa pidettävät tietoaineistot, jos joudun lähettämään niitä sähköisesti
 organisaation ulkopuolelle esimerkiksi sähköpostitse turvattomia tietoliikenneyhteyksiä (internetverkko) käyttäen.
           
7.  Käytän siirrettäviä apumuisteja (esimerkiksi USB-muistitikku) ilman salausohjelmaa vain julkisen tiedon kuljettamiseen.            
8.  En vie salassa pidettäviä tietoaineistoja kotiin enkä käytä omaa kotitietokonettani niiden käsittelemiseksi. Noudatan tässä organisaation antamia ohjeita.            
9.  Jos poistun tietokoneeltani, lukitsen koneen ennen poistumistani. Sama koskee muita päätelaitteita (tabletti, älypuhelin).            
10.  En käytä vapaa-ajan nettipalveluissa samoja salasanaoja, joita käytän työpaikan tietojärjestelmissä.            
11.  En tallenna salasanoja itselleni paperilapuille tai muihin näkyviin paikkoihin selväkielisenä.            
12.  Jos käytössäni on kannettava tietokone, tiedän miten saan käyttää etäyhteyksiä (langaton wlan,
 3/4g-datayhteydet) niin avoimien wlan-verkkojen kuin ulkomailla käytön osalta.
           
13.  Jos käytössäni on älypuhelin tai tebletti, johon minulle tulee työpaikan sähköpostia, päätelaitteeni lukkiutuu
 automaattisesti esimerkiksi 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen ja päätelaitetta ei saa avattua ilman lukituskoodia.
           
14.  Osaan katsoa ovatko päätelaitteeni haittaohjelmien torjuntaohjelmat toiminnassa ja ovatko ohjelmistot päivittyneet.            
15.  En keskustele salassa pidettävistä asioista tai käsittele sellaisia esimerkiksi julkisella paikalla tai kulkuvälineissä.
 Osaan sovittaa keskusteluni kulloiseenkin ympäristöön.
           
16.  Olen lukenut organisaatiomme henkilöstölle tarkoitetut tietoturvaohjeet.            
17.  Noudatan organisaatiomme henkilöstölle tarkoitettuja turvaohjeita ja toimin niiden mukaisesti.            
18.  Olen osallistunut organisaation minulle tarjoamaan tietoturvakoulutukseen.            
19.  Jos epäilen (tieto)turvallisuuteen liittyvää ongelmaa tai havaitsen sellaisen, tiedän miten tulee
 toimia ja keneen ottaa yhteyttä.
           
20.  Lähtiessäni töistä tarkistan, että työpaikan ovi sulkeutuu kunnolla. Jos epäilen, että
 ovi ei mennyt kunnolla kiinni, palaan takaisin varmistamaan.
           


© 2014 ICT-tuki